Перелік документів для вступу


До особової справи кандидатів на денну форму навчання (для МВС та Національної поліції України) додаються:

1 письмова заява про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу ЗВО та спеціальності;
2 2 копії паспорта громадянина України та 2 копії ідентифікаційного номеру;
3 копія військового квитка/посвідчення про приписку до призовної дільниці чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов'язаних або військовослужбовців);
4 фотокартки 9х12 см (2 шт.), 3х4 см (6 шт.), 3,5х4,5 см (2 шт.);
5 автобіографія;
6 особова картка визначеного зразка;
7 згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України Про запобігання корупції; і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
8 копія документа (за наявності), який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти;
9 анкета кандидата на навчання визначеного зразка;
10 копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
11 копії сертифікатів ЗНО або НМТ (за наявності);
12 довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано).

1 заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу та спеціальності;
2 автобіографія, написана власноруч;
3 анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;
4 висновок про направлення на навчання;
5 копія документа державного зразка про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
6 копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);
7 копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування»);
8 копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);
9 шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3x4 см без куточка);
10 довідка про надання допуску до державної таємниці (для осіб, яким його надано)

1 заява;
2 копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3 копія сертифіката(ів) ЗНО або НМТ (для вступників на бакалаврат) або екзаменаційного листка ЄФВВ/ЄВІ (для вступників на магістратуру);
4 копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
5 копія картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);
6 шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
7 копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
8 документа, що є підставою зміни ПІБ (у разі наявності розбіжностей ПІБ у паспорті з іншими документами);

1 заява;
2 копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3 копія сертифіката(ів) ЗНО або НМТ (для вступників на бакалаврат) або екзаменаційного листка ЄФВВ/ЄВІ (для вступників на магістратуру);
4 копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
5 копія картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);
6 шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
7 копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
8 документа, що є підставою зміни ПІБ (у разі наявності розбіжностей ПІБ у паспорті з іншими документами);

1 заява батьків дітей або їх законних представників;
2 анкета кандидата на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (додаток 1 до Правил прийому);
3 автобіографія кандидата на навчання в ліцеї;
4 копія свідоцтва про народження;
5 довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, форма якої затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за № 709/8030;
6 копія реєстраційного номера облікової картки платника податків кандидата на навчання (за наявності);
7 довідка про період проходження служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, підрозділах Національної гвардії України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, батьками дітей або їхніми законними представниками із зазначенням наказів про прийняття та звільнення зі служби;
8 характеристика із загальноосвітнього навчального закладу, підписана класним керівником та директором; табель успішності за останній навчальний рік;
9 копія документа державного зразка про базову загальну середню освіту (оригінал подається кандидатами на навчання до приймальної комісії під час реєстрації вступників);
10 дипломи, грамоти та інші документи, які відображають навчальні та/або творчі, спортивні досягнення кандидата (за наявності);
11 медична довідка (лікарський консультаційний висновок), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;
12 копія карти імунізації за формою № 063-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про 5 затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»;
13 копії документів, які підтверджують право на пільги при вступі до ліцею (свідоцтво про смерть або отримання інвалідності чи каліцтва батьків (одного з батьків);
14 посвідчення учасника бойових дій або довідка відповідно до додатка 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413;
15 рішення суду (органу опіки та піклування) про призначення опікунства або піклування;
16 рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;
17 довідка відповідно до додатка 2 до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51), (оригінали подаються кандидатами на навчання до приймальної комісії під час реєстрації вступників);
18 копії висновків органів внутрішніх справ, підрозділів Національної поліції України, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, про загибель (поранення, нещасні випадки) та висновки військово-лікарської комісії і лікарсько-трудової експертної комісії про отримання інвалідності батьками (представниками законних інтересів дитини) при виконанні службових обов’язків або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ними служби;
19 висновок про направлення на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (додаток 2 до Правил прийому);
20 висновок служби у справах дітей місцевої державної адміністрації про стан утримання, навчання та виховання дитини в сім’ї представника її законних інтересів (для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків);
21 шість кольорових фотокарток, завірених працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка).
*** Документи, зазначені у переліку, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.