Розклад ПСИХОЛОГІЯ, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, МАГІСТР, ЗАОЧНА, КОНТРАКТ Розклад ПРАВО, МАГІСТР, ЗАОЧНА, КОНТРАКТ Розклад ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАГІСТР, ЗАОЧНА, КОНТРАКТ Розклад ПРАВО, БАКАЛАВР(друга вища), ЗАОЧНА, ПЛАТКА Додатковий набір до академії До відома здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб (денна форма навчання) Електронний кабінет вступника (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)