Державне замовлення Державне замовлення

БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти
(поліцейські та цивільні особи, які працюють у системі МВС)

Мінімальний конкурсний бал для вступу 130 балів

1 заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу та спеціальності;
2 автобіографія, написана власноруч;
3 анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;
4 висновок про направлення на навчання;
5 копія документа державного зразка про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
6 копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);
7 копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування»);
8 копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);
9 шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3x4 см без куточка);
10 довідка про надання допуску до державної таємниці (для осіб, яким його надано)