Прийом на навчання до ЗВО системи МВС


Прийом на навчання до закладів освіти органів системи МВС здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до цих закладів освіти.
Строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору, перелік і форми проведення вступних випробувань, спеціальні умови участі в конкурсному відборі та порядок зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

Добір (відбір) кандидатів на навчання здійснюється службами персоналу закладів, що належать до сфери управління МВС, територіальними (у тому числі міжрегіональними) органами Національної поліції України.
Дозволяється здійснювати добір (відбір) кандидатів на навчання та оформлення їх особових (навчальних) справ закладам освіти органів системи МВС.

Особи, які мають військові або спеціальні звання та виявили бажання навчатися, подають рапорт, цивільні особи – звертаються з письмовою заявою до відповідного комплектуючого підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України.

Комплектуючим підрозділам на період дії воєнного стану дозволяється формувати матеріали щодо добору (відбору) на навчання до закладів освіти органів системи МВС у скорочену особову (навчальну) справу кандидата на навчання.

Скорочена справа складається з:

1. заяви (рапорта) кандидата на навчання із зазначенням контактного номеру телефону, електронної адреси та місця проживання;
2. анкети кандидата на навчання, заповнена письмово власноруч.
3. копії всіх сторінок паспорта або копії ID-картки та довідки про реєстрацію місця проживання (паперовий додаток до ID-картки);
4. копії свідоцтва про народження (у разі зміни персональних даних);
5. документів про проходження медичної (військово-лікарської, лікарсько-експертної) комісії – для денної форми навчання;
6. копії документа державного зразка про здобуття повної загальної середньої освіти, про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний, освітньо-професійний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (за наявності);
7. копії документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі (за наявності);
8. згоди на обробку персональних даних.
9. висновку про направлення на навчання (якщо добір кандидата здійснювався територіальними (у тому числі міжрегіональними) органами Національної поліції України;
10. матеріалів спеціальної перевірки;
11. шістьох фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3 х 4 см без куточка) або фотографії (без головного убору) у вигляді цифрового файлу у форматі .PNG, .JPEG.

Дозволяється приймати та долучати до скороченої справи скановані копії або фотокопії рапортів, письмових заяв, а також документів, надісланих на адреси електронної пошти комплектуючих підрозділів.

Медичні (військово-лікарські) комісії, утворені в закладах охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, або утворені позаштатні тимчасово діючі медичні (військово-лікарські) комісії закладів освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, проводять медичний огляд кандидатів на навчання незалежно від місця їх реєстрації.

Переглянуто: 9791