Магістратура за іспитами!


1) Військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної оборони, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби – за спеціальностями «Право», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування»

2) Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутих за іншою спеціальністю можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови - за спеціальностями «Психологія», «Публічне управління та адміністрування»

3) Всі вступники, що планують вступати за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»

Потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії НАВС [email protected] скановані копії або фотокопії наступних документів:
- заповненої заяви;
- документа, що посвідчує особу (паспорт);
- облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- документа про освіту (бакалавр, або спеціаліст, або магістр);
- документа, що є підставою зміни ПІБ (у разі наявності розбіжностей ПІБ у паспорті з іншими документами);
- документа, що підтверджує право на спеціальні умови (військовий квиток, службове посвідчення).

Водночас слід зауважити, що для вступу діють наступні вимоги:

- за спеціальністю «Право» вступ можливий лише на основі ступеня бакалавра здобутого за спеціальностями «Право» або «Міжнародне право»;
- за спеціальностями «Психологія», «Публічне управління та адміністрування» та «Правоохоронна діяльність» вступ можливий на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутих за будь-якою спеціальністю.

Переглянуто: 50079