Вступникам до магістратури та аспірантури! Реєстрація на ЄВІ, ЄФВВ!


Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснює приймальна комісія академії дистанційно.

Вступникам до магістратури та аспірантури! Реєстрація на ЄВІ, ЄФВВ!

Для здійснення дистанційної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії НАВС [email protected] скановані копії або фотокопії:

• заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри та аспіранти мають указати населений пункт в Україні або за кордоном у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ.
Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

• документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;

• фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;

• документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

• документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки, або вже отримали диплом в цьому році);

• довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для курсантів військових ЗВО, які ще не отримали диплом);

• документа, що є підставою зміни ПІБ (у разі наявності розбіжностей ПІБ у паспорті з іншими документами);

• медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ).

Вступникам до магістратури та аспірантури! Реєстрація на ЄВІ, ЄФВВ!

У темі листа обов’язково слід зазначати прізвище, ім’я, по батькові вступника, а в тексті листа – повторно прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та номер облікової картки платника податків (за наявності). Усі перелічені вище документи та додаткова інформація мають бути вміщені в один лист (у разі необхідності слід зменшити розмір файлів, прикріплених у листі). Сканкопії та фотокопії повинні бути чіткими та якісними. Розмиті, обрізані документи, на яких не видно всіх реквізитів, не будуть прийматися, оскільки це може спричинити неточності під час реєстрації. Скановані документи потрібно надсилати у форматі JPEG або PDF.

Вступникам до магістратури та аспірантури! Реєстрація на ЄВІ, ЄФВВ!

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник / учасниця виявить помилки, йому / їй потрібно звернутися до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник/учасниця зазначив/зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав / надсилала реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови. Вступникам до магістратури та аспірантури! Реєстрація на ЄВІ, ЄФВВ!

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Водночас слід зауважити, що для вступу діють наступні вимоги:

• - за спеціальністю «Право» вступники складають ЄВІ/ЄФВВ, вступ можливий лише на основі ступеня бакалавра здобутого за спеціальностями «Право» або «Міжнародне право»;

• - за спеціальностями «Психологія», «Публічне управління та адміністрування» вступникам необхідно зареєструватися та скласти ЄВІ/ЄФВВ, вступ можливий на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутих за будь-якою спеціальністю.

• - за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» вступникам необхідно зареєструватися та скласти ЄВІ, після чого у академії необхідно скласти фаховий іспит, вступ можливий на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутих за будь-якою спеціальністю.

• - для допуску до вступних випробувань з іноземної мови до аспірантури (ад’юнктури) вступникам необхідно зареєструватися та скласти ЄВІ, після чого у академії необхідно скласти іспит з іноземної мови та спеціальності, вступ можливий на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Докладніше


З додатковою інформацією про реєстрацію Ви можете ознайомитися за такими посиланнями:

Український центр оцінювання якості освіти

Переглянуто: 49279