Вступникам до магістратури! Реєстрація на МКТ, МТНК!


• - МКТ на спеціальність 081 "Право"

• - МТНК на спеціальності 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування»

Реєстрація на МТНК та МКТ відбуватиметься лише онлайн.

Вступникам до магістратури! Реєстрація на МКТ, МТНК!

Для здійснення реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії НАВС [email protected] скановані копії або фотокопії:

• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

• документа, що посвідчує особу (паспорт);

• облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

• документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);

• документа, що є підставою зміни ПІБ (у разі наявності розбіжностей ПІБ у паспорті з іншими документами);

• медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК).

Вступникам до магістратури! Реєстрація на МКТ, МТНК!

У темі листа обов’язково слід зазначати прізвище, ім’я, по батькові вступника, а в тексті листа – повторно прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та номер облікової картки платника податків (за наявності). Усі перелічені вище документи та додаткова інформація мають бути вміщені в один лист (у разі необхідності слід зменшити розмір файлів, прикріплених у листі). Сканкопії та фотокопії повинні бути чіткими та якісними. Розмиті, обрізані документи, на яких не видно всіх реквізитів, не будуть прийматися, оскільки це може спричинити неточності під час реєстрації.

Вступникам до магістратури! Реєстрація на МКТ, МТНК!

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

Якщо сканована копія бланка екзаменаційного листка не надійшла на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови. Вступникам до магістратури! Реєстрація на МКТ, МТНК!

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Водночас слід зауважити, що для вступу діють наступні вимоги:

• - за спеціальністю «Право» вступники складають МКТ, вступ можливий лише на основі ступеня бакалавра здобутого за спеціальностями «Право» або «Міжнародне право»;

• - за спеціальностями «Психологія», «Публічне управління та адміністрування» вступникам необхідно зареєструватися та скласти МТНК, після чого у академії необхідно скласти фаховий іспит, вступ можливий на основі ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутих за будь-якою спеціальністю.

З додатковою інформацією про реєстрацію Ви можете ознайомитися за такими посиланнями:

Український центр оцінювання якості освіти

Переглянуто: 29931